ประธานคณะกรรมการอิสลามปัตตานี ประกาศลาออก !! จากคณะกรรมการโรงเรียนไม่ยอมรับมติที่ไม่ให้เด็กมุสลิม แต่งกายแบบอิสลาม (ชมคลิป)

0
8659

ประธานคณะกรรมการอิสลามปัตตานี ประกาศลาออก !! จากคณะกรรมการโรงเรียนไม่ยอมรับมติที่ไม่ให้เด็กมุสลิม แต่งกายแบบอิสลาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านพักภายในโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยามูลนิธิ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี  ได้อ่านแถลงการณ์ ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนมุสลิม แต่งกายตามแบบอย่างอิสลาม มาเรียนหนังสือได้ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครองของโรงเรียน เนื่องจากเป็นการทำผิดหลักการของศาสนาอิสลาม

โดยใจความในคำแถลงการณ์ มีใจความว่า ข้าพเจ้านายแวดือราแม  มะมิงจิ  ในนามของคณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี วันนี้ขอลาออกจากคณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่เห็นชอบให้นักเรียนมุสลิมแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งการแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นบทบัญญัติศาสนาอิสลาม กรณีที่ผมให้สัมภาษณ์นั้น หลายคนเข้าใจผิด ผมไม่อยากให้นำศาสนามาเป็นข้อขัดแย้ง เพราะบ้านเมืองกำลังต้องการความสมานฉันท์ และสงบสุขต่อไปตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มีนโยบายที่ชัดเจนในการปกป้องและดำเนินงานเพื่อนำศาสนาอิสลามในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

ซึ่งทางด้านนายแวดือราแม  มะมิงจิ ยืนยันว่าการลาออกในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับทางโรงเรียนที่ไม่ยินยอมให้เด็กนักเรียนคลุมฮีญาบมาเรียนหนังสือได้ เพราะเรื่องนี้ขัดหลักศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตของชาวมุสลิม ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามศาสนาที่ได้บัญญัติไว้  ซึ่งตนเองในฐานะผู้นำศาสนาต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อศาสนา โดยเฉพาะไม่อยากเห็นความแตกแยกทางด้านศาสนา อยากให้เกิดความสันติสุข ยิ่งในเดือนรอมฏอน ซึ่งเป็นเดือนที่สงบสุข ก็ไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ซึ่งถึงแม้ว่าตนเองจะลาอกแล้วก็ตาม แต่ในฐานะของผู้นำองค์กรด้านศาสนา ก็จะร่วมประชุมปรึกษาหารือในหลายองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ และหาวิถีการที่ดีที่สุด ไม่ให้กระทบกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ก็เพื่อให้พหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจ และร่วมกันในหลายๆองค์กรในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะหน่วยงาที่สำคัญ ๆ อย่างสำนักจุฬาราชมนตรี หรือสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยการลาออกในครั้งนี้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ที่เป็นมุสลิมทั้งสิ้น รวม 3 ท่าน พร้อมใจกันประกาศลาออกจากการเป็นคณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ในวันนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้านมติที่ประชุมของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ที่ไม่ยอมให้นักเรียนแต่งกายตามแบบอย่างอิสลาม..