ผู้ว่าฯ ยะลา ฟันธง “ความอร่อย ทุเรียนยะลา คือผลผลิตคุณภาพในพื้นที่”

0
344

ยะลาเริ่มแล้วฤดูกาลผลิตใหม่  ผู้ว่าฯฟันธง  “ความอร่อย ทุเรียนยะลา คือผลผลิตคุณภาพในพื้นที่”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอธารโต จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่า งานวัน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง โดยมี นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดยะลา นายอนิรุธ บัวอ่อน นายอำเภอธารโต หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมออกหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  โอกาสนี้ นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี (Young Smart Famer) บุตรชายประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. อำเภอธารโต กล่าวสรุปบทบาทของ ศพก. ที่มีต่อการเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ และสรุปการขยายผลเครือข่ายแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอธารโต

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ของจังหวัดยะลา ผ่าน ศพก. ทั้ง 6 ศูนย์ในพื้นที่ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน 4 กิจกรรม ได้แก่ องค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร เกิดกระบวนการเรียนรู้จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี

สำหรับในพื้นจังหวัดยะลา โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นทุเรียนที่มีการปลูกบนที่ราบสูง ภูเขา ที่จะมีรสชาติที่อร่อย หอมหวาน เนื้อแห้ง ละเอียด  ซึ่งขณะนี้บางส่วนได้ออกสู่ท้องตลาด อาทิ หมอนทอง มูซานคิง พวงมณี  โดยในปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก และมีราคาที่ดี ทางจังหวัดยะลาได้มีการวางแผนในเรื่องของคุณภาพ โดยการให้ความรู้เกษตรกรทุเรียนแปลงใหญ่ ทั้งการถ่ายทอดเทคโลโลยี การดูแลความสมบูรณ์ของลำต้น การตัดแต่งช่อดอก เพื่อให้ผลทุเรียนมีความสมบูรณ์ สวยงาม และมีราคาที่ดี  นอกจากนี้ได้มีการมีการทำ MOU ร่วมกับผู้ประกอบการ บริษัทรับซื้อทุเรียนส่งออกต่างประเทศ เพื่อรองรับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่  พร้อมทั้ง ทางจังหวัดได้มีการจัดสร้างโรงงานวิสาหกิจชุมชน 3 แห่ง เป็นโรงงานแช่แข็ง Freeze Dry ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ได้อีกด้วย

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น