ทัพอากาศ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ปัตตานี สนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน นำเด็ก5รร.เอกชนศึกษาดาราศาสตร์ตามหลักดาราศาสตร์อิสลาม

0
342

ตามนโยบายของกองทัพอากาศ ที่ได้ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานด้านการศึกษามาจากโรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน

  ซึ่งมีวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักของศาสนา รวมทั้ง ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะต้องพัฒนาด้านการศึกษาควบคู่ไปกับศาสนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและศรัทธาของประชาชน

ซึ่งกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9/กองกำลังกิจกรรมพลเรือน ปัตตานี ได้มีส่วนร่วมการสนับสนุนกิจกรรมดำเนินการดังกล่าวให้สอดคล้องในช่วงเข้าเดือนรอมฎอน จึงขอความร่วมมือกับศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม โดย อาจารย์ ฐากูร เกิดแก้ว ผู้ประสานงานได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์อิสลามรวม 3 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์อิสลาม การสังเกตการณ์ท้องฟ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน เช่นการกำหนดเวลาละหมาด การกำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน ตลอดจนอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ในการพยากรณ์ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า และกิจกรรมสังเกตดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันตรุษอีดิลฟิตี้ อีกด้วย
กิจกรรมครั้งนี่มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ ,โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ,โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, โรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ครู อาจารย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

นอกจากนี้ ยังเพิ่มกิจกรรมให้ความรู้ด้านอื่นๆอีกได้นำคณะนักเรียนเดินทางทัศนศึกษาไปที่เขื่อนบางลาง อุทยานแห่งชาติบางลาง ศึกษาด้านพลังงานโรงไฟฟ้า การใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนต่างรร. กิจกรรมล่องน้ำเขื่อนบางลาง ชมอุทยานรักษาพันธ์สัตว์ป่า ฮาลา- บาลา และกิจกรรมสังเกตุดูเดือนใหม่รับเดือนรอมฎอนปีนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว สุกรี มะดากะกุล บก.@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น