นอภ.ไชยาหนุนชาวบ้านอนุรักษ์ “ม้าน้ำ” ก่อนจะสูญพันธ์ เพื่อชนรุ่นหลัง

0
441

นายอำเภอไชยาหนุนชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มอนุรักษ์พุมเรียง รณรงค์ให้ผู้นำท้องถิ่นและชาวประมงช่วยกันอนุรักษ์ม้าน้ำมีชีวิตก่อนจะสูญพันธุ์และสัตว์น้ำพันธุ์หายากให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
 
นายเจริญศักดิ์  วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า อ่าวพุมเรียง อ.ไชยา เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวบ้านดอนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สร้างรายได้ให้กับชาวประมงอย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำที่หาดูได้ยาก โดยเฉพาะม้าน้ำสีดำ ถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่หาดูได้ยากมากเมื่อม้าน้ำยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งอ่าวพุมเรียงเป็นพื้นที่หนึ่งที่สามารถหาดูม้าน้ำมีชีวิตได้ เนื่องจากสภาพภูมิศาลสตร์ทางทะเลและน้ำทะเลที่สะอาดทำให้ม้าน้ำเพาะและขยายพันธุ์ด้วยตัวมันเองได้อย่างรวดเร็ว แต่กาลรู้ไม่ถึงกาลของชาวประมงมักนำม้าน้ำที่ติดอวนไปขายให้กับผู้ประกอบการประมงจะทำให้ม้าน้ำสูญพันธุ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ม้าน้ำมีชีวิตให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ทางอำเภอไชยาจะร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มอนุรักษ์พุมเรียงจะดำเนินการอนุรักษ์ม้าน้ำ

โดยให้ชาวประมงที่มีม้าน้ำติดอวนขึ้นมานำมามอบให้กับกลุ่มอนุรักษ์เพื่ออนุบาลให้แข็งแรงก่อนจะปล่อยลงสู่ทะเล เหมือนกับการต่อชีวิตและวงจรให้ม้าน้ำคงอยู่ต่อไป

 ด้านนายจรินทร์ เฉยเชยชง กลุ่มอนุรักษ์ อ่าวพุมเรียงกล่าวว่า พื้นที่อ่าวพุมเรียงโดยเฉพาะบริเวณเกาะเสร็จเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่ฟักไข่หรือเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำทางทะเลเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของปลาพะยูนทำให้สัตว์น้ำเหมาะที่จะไปแอบซ่อนอีกทั้งเป็นที่อาศัยของม้าน้ำดำด้วย จากความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวพุมเรียงทำให้บางครั้งม้าน้ำเข้ามาหากินถึงในลำคลอง ซึ่งม้าน้ำจะชอบกินกุ้งฝอย ตนเคยจับได้ครั้งละ 5-6 ตัวเมื่อม้าน้ำให้ลูกก็จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติและอนาคตทางกลุ่มอนุรักษ์พุมเรียงจะดำเนินการตั้งธนาคารท้าน้ำเหมือนกับธนาคารปู้ม้าที่ตนกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ม้าน้ำมีชีวิตให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

อย่างไรก็ตามม้าน้ำในอ่าวไทยมีทั้งหมด 5-8 ชนิด อาทิ ม้าน้ำดำ ม้าน้ำหนาม ม้าน้ำสามจุด ม้าน้ำแคระ และม้าน้ำหนามขอ ทั่วโลกมีม้าน้ำทั้งหมด 54 ชนิด และปีละ 25 ล้านตัวม้าน้ำถูกนำไปอยู่ในตลาดยาแผนโบราณของเอเซียโดยเฉพาะยาจีนตามตำราแพทย์แผนจีน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น