เยาวชน 3 จังหวัดจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมโครงการสานฝันคนรุ่นใหม่ หัวใจอาสาตามรอยพระราชา

0
1495

เยาวชน 3 จังหวัดจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมโครงการสานฝันคนรุ่นใหม่

หัวใจอาสาตามรอยพระราชา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียน บ้านรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการสานฝันคนรุ่นใหม่ หัวใจอาสาตามรอยพระราชา จัดโดย สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ กลุ่มสานฝัน ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข มี พ.อ. ระลึก พันธ์ลิมา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พันโท ณัฏฐ์พัชร์ สทิสินทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมสร้างสรรค์ชายแดนใต้ พี่เลี้ยงกลุ่มสานฝัน และ เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส เข้าร่วม

โดยกิจกรรมมีการร่วมกันทำความสะอาดวัด ทาสีตาดีการูสะมิแล ทาสีกำแพง และวาดภาพกำแพง ทาสีอาคารตาดีกา 2 อาคารทั้งภายในและภายนอก ทาสีฟุตบาท และร่วมกัน เก็บขยะ รวมไปถึง การสอนน้องๆโรงเรียนตาดีกา ให้รู้จักการแยกขยะ รู้จักการรักษาความสะอาด อีกด้วย

พ.อ. ระลึก พันธ์ลิมา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้เป็นอาสาสมัครเสียสละ มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ประชาชน และได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และได้รู้ถึงผลของการเป็นจิตอาสาว่าจะได้ผลตอบแทนอะไร ผลตอบแทน คือ ความสุข ที่ได้ช่วยเหลือประชาชน ได้รู้จักการแบ่งปัน รู้จักการให้ ยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ควรต้องเสียสละและมีความเป็นจิตอาสามากเป็นพิเศษ กว่าพื้นที่อื่นๆ

ด้าน น.ส.ฝ้ายวิกา ยาแดง อุปนายกสมาคมสร้างเยาวชนชายแดนใต้ เป็นผู้ที่ดูแลน้องๆ กล่าวว่า สำหรับโครงการสานฝันคนรุ่นใหม่ หัวใจอาสาตามรอยพระราชา เป็นโครงการต่อเนื่องจากสมาคมเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4 รุ่น ในปีการศึกษาที่แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่นำเยาวชนมาติว วิชาชีวิตสร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย สำหรับในครั้งนี้เป็นการรวมพลังเยาวชนที่เคยผ่าน โครงการ เพื่อเสริมสร้างพลังของจิตอาสา เพราะเยาวชนต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านั้นจะต้องมีทั้งวิชาชีพ และวิชาการรวมไปถึงสิ่งสำคัญคือจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะที่มีต่อสังคม เพราะถือประโยชน์ส่วนเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง และประโยชน์ส่วนตนเป็นประโยชน์ที่สอง

น.ส.ฝ้ายวิกา ยาแดงกล่าวถึง ความรู้สึกที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งการสร้างฝันสังคม รู้สึกมีความสุข เพราะว่าความสุขของคนเราแท้จริงแล้วเกิดจากการเป็นผู้ให้ เมื่อไหร่เราเป็นผู้ให้เป็นมือบนอย่างไม่มีหยุดยั้ง ความสุขในใจก็จะล้น ที่สำคัญในวันนี้เราไม่ได้มีความสุขแค่คนเดียว เพราะสิ่งที่เราทำคือเยาวชน และเชื่อเหลือเกินว่า เยาวชนทุกคนที่มา ล้วนที่จะสุขใจสุขกาย รวมไปถึงคนที่มา เค้าจะมีความรู้สึกถึง การที่เข้าถึงในเรื่องของศาสนา เพราะว่า คำสอนของศาสนาทุกๆศาสนาสอนให้เป็นคนดีแล้ว ยังสอนให้สร้างประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย ใช้คำสอนศาสนาอิสลามเองก็มีคำสอนที่ว่า มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุด คือมนุษย์ที่สร้างประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์นั้นเอง

 

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้