จุดประกายให้เกษตรกรมีฝันที่เป็นจริง !!สหกรณ์การเกษตรฯปัตตานี แปรรูปยางพาราที่ตกต่ำ ฟื้นคืนชีพ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า สร้างรายได้ที่งดงาม

0
167

จุดประกายให้เกษตรกรมีฝันที่เป็นจริง !!
สหกรณ์การเกษตรฯปัตตานี แปรรูปยางพาราที่ตกต่ำ ฟื้นคืนชีพ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า สร้างรายได้ที่งดงาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง มะปรางมัน ปัตตานี จำกัด นายพิษณุพงศ์ นกแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาโคกโพธิ์ปัตตานี ได้ นำผลิตภัณฑ์ การแปรรูปจากยางดิบ จัดจำหน่ายเป็นสินค้า ประกอบด้วย หมอน รองเท้า และยางรองส้นเท้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและจุดประกายให้กับสหกรณ์ ที่จะเริ่มต้นในรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี เกษตรกร ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมกลุ่มกัน ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

นายพิษณุพงศ์ นกแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาโคกโพธิ์ปัตตานี เปิดเผยว่า จากนโยบายของการยางแห่งประเทศไทย และนโยบายของรัฐบาลได้ให้มีการขับเคลื่อนในส่วนของการแปรรูปผลิตยางพารา ทางการยางแห่งประเทศไทยสาขาโคกโพธิ์ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแปรรูปและการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น หมอน รองเท้า ยางรองส้นเท้าเป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยสหกรณ์ ฯ ได้นำหลัก ศาสตร์พระราชา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ในการขับเคลื่อน และต่อยอด ผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องสมาชิก และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้าน นางปรีเปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสกย.กองทุนสวนยางควนเปล จำกัด อ.โคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงผลิตรมควัน ของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงเพื่อเข้าสู่ตามระบบ โดยจะมีฝ่ายวิจัยของอุตสหกรรม   จากการยางแห่งประเทศไทย เข้ามาอบรมให้ ความรู้ จนกว่าจะสามารถผลิตยางให้ดีมีคุณภาพได้ โดยใช้เวลาอบรม 3 วัน จึงสามารถผลิตยางที่มีคุณภาพตามความต้องการได้

สำหรับยางที่ผลิตได้นั้น จะเป็นยาง พรีเมี่ยมเกรด แบ่งออกเป็น 6 เกรด นอกจากจะได้ยางแผ่นที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้ว ยังสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรอีกด้วย เกษตรกรก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เรื่องมลภาวะก็จะลดน้อยลง ฉะนั้นการทำงาน ก็จะทำงานเป็นระบบระเบียบมากขึ้น มีการทดสอบกลับได้ ถือว่าเป็นความสำคัญของ GMP

ภาพ/ข่าว/@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น