คณะๆประกอบพิธีอุมเราะห์ตามกิจกรรมสนับสนุนพิธีอุมเราะห์ ของ ศอ.บต. เดินทางถึงเมืองมักกะห์ ปลอดภัย พร้อมปฎิบัติภารกิจ

0
434

  คณะผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ตามกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ ของ ศอ.บต. เดินทางถึงเมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างปลอดภัย พร้อมปฎิบัติภารกิจได้ครบสมบูรณ์ตามขั้นตอน

2 พฤษภาคม  ที่ผ่านมา คณะผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธี อุมเราะห์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีฮิจเราะห์ 1439 จำนวน 180 คน ได้เดินทางถึงเมืองมักกะห์ และเข้าพัก ณ โรงแรม  MAKKAH MILLENNIUM ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ จาก ศอ.บต. ที่ร่วมเดินทางกับคณะ คอยอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทอาบูอัดลีทำให้ตลอดระยะเวลาของการเดินทางจากเมืองมาดีนะห์มายังเมืองมักกะห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยระหว่าง ทางคณะฯ ได้หยุดพักประกอบศาสนกิจ  เป็นไปตามบทบัญญัติเพื่อให้การประกอบพิธีอุมเราะห์ครบถ้วนสมบูรณ์

และวันถัดมาได้เดินทางไปยังมัสยิดฮารอมเพื่อประกอบ พิธีตอวาฟ (เดินเวียนรอบกะบะห์) การแสะแอ (เดินไปมาระหว่างเนินเขาซอฟา-มัรวะห์) และภารกิจอื่นตามบทบัญญัติ ซึ่งเมื่อคณะฯ ปฎิบัติภารกิจได้ครบสมบูรณ์ตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว ถือว่าได้รับอุมเราะห์ 1 ครั้ง  ทั้งนี้ คณะผู้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ต่างมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ พร้อมที่จะประกอบภารกิจในวันต่อไป

ภาพ /ข่าว มูกะตา หะไร @ชายแดนใต้ ยะลา