รัฐวิสาหกิจจัดแข่งขันกีฬาเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร วันแรงงานแห่งชาติ ยะลา(ชมคลิป)

0
167


รัฐวิสาหกิจจัดแข่งขันกีฬาเสริมความสัมพันธ์ในองค์กรในวันแรงงานแห่งชาติ เสริมสร้างความสนุกสนานให้ผู้ใช้แรงงาน เน้นการต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขในทุกรูปแบบ ของผู้ใช้แรงงาน การลดสภาวะโลกร้อนและการทำงานร่วมกันในองค์กร


เมื่อวันที่ 1 พ.ค. คณะกรรมการชมรมรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ร่วม เดินขบวนพาเหรดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานรัฐวิสาหกิจ จากหน่วยงานต่างๆ กว่า 300 คน เดินรณรงค์ไปในเขตเทศบาลเมืองเบตง เพื่อสร้างสีสัน และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานในรัฐวิสาหกิจ ที่เข้ามาทำงานใน อ.เบตง ก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้แรงงานในรัฐวิสาหกิจต่างๆ ใน อ.เบตง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดยในริ้วขบวนได้มีการโบกสะบัดธงชาติไทย ซึ่งในปีนี้ได้มีการเน้นการต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขในทุกรูปแบบ ของผู้ใช้แรงงาน การลดสภาวะโลกร้อนและการทำงานร่วมกันในองค์กร


สำหรับงานวันแรงงานแห่งชาติ อ.เบตง จ.ยะลา ปีนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตงเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ โดยกำหนดให้วันที่ 1 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนายจ้าง หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีทั้งการแข่งขันกีฬาแรงงาน การเดินพาเหรดของผู้ใช้แรงงาน และการละเล่นต่างๆอีกมากมายตลอดทั้งวัน
ข่าว/เจษฎา สิริโยทัย ภาพ /อิมรอน ดามาอู @ชายแดนใต้อ.เบตง จ.ยะลา