เกษตรออกมาแจง !! มะพร้าวสุราษฎร์ไม่มีสารป่นเปื้อน ตามที่เป็นข่าว เหตุทำราคามะพร้าวตกต่ำ

0
651

เกษตรออกมาแจง !!  มะพร้าวสุราษฎร์ไม่มีสารป่นเปื้อน ตามที่เป็นข่าว เหตุทำราคามะพร้าวตกต่ำ

นายธาร   นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการฉีดสารสารอีมาเม็กเตนเอ็นโซเอด เข้าไปในลำต้นมะพร้าวจำนวน 6-7 หมื่นต้นทั่วทั้งจังหวัด ตามโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำโดยวีธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาหนอนหัวดำกัดกินยอดมะพร้าวทำให้ต้นมะพร้าวยืนต้นตาย จนทำให้มีการปล่อยกล่าวของ.  กลุ่มผู้ไม่หวังดีว่าในน้ำและเนื้อมะพร้าวมีสารปนเปือนทำให้ราคามะพร้าวตกต่ำและทำให้ผู้บริโภคไม่กล้านำมะพร้าวมาบริโภคแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ทางสำนักงานเกษตรจังวัดสุราษฎร์ธานีได้นำผลมะพร้าว พร้อมถุงบรรจุเข้าตรวจในห้องปฎิบัติการทางเคมี โดยให้บริษัทห้องปฎิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจหาสารตกค้างในเนื้อและน้ำมะพร้าวดังกล่าว ในระยะการตรวจ 30 วัน 60 วันและ 90 วัน  ผลปรากฎว่าไม่มีสารเจือปนใดๆในเนื้อและน้ำมะพร้าวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงอยากให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมะพร้าวของสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวรายใหญ่จังหวัดหนึ่งรองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้ง 19 อำเภอ เนื้อที่จำนวน 164,349 ไร่ 14,131 ครัวเรือน อำเภอที่ปลูกมะพร้ามากที่สุดคืออำเภอเกาะสมุยเนื้อที่ 66,132 ไร่ รองลงมา เกาะพะงัน เนื้อที่ 63,759 ไร่และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ปลูก 17,487 ไร่ หากรวมทั้งจังหวัดในแต่ละรอจะเห็นว่ามะพร้าวออกสูท้องตลาดไม่น้อยกว่า 1 แสนผล

ทีมข่าว @ชายแดนใต้  จ.สุราษฎร์ธานี