เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ เมืองหนองจิก 210 ปี “สืบสานเล่าขาน ตำนานเมืองเก่าถิ่นข้าวดีวิถีริมน้ำงดงามวัฒนธรรม”(ชมคลิป)

0
1378

เมืองหนองจิก 210 ปี สืบสานเล่าขาน “ตำนานเมืองเก่า ถิ่นข้าวดีวิถีริมน้ำงดงามวัฒนธรรม” เร็วๆนี้

วันที่ 27 เมย. ที่ริมแม่น้ำตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นาย เอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก ในชุดไทย พ.อ.หาญพล เพชรม่วง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ในชุดเครื่องแบบทหารไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแต่งกายในชุดไทย เพื่อย้อนยุค ได้ร่วมเดินขบวนกลองยาวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งาน สืบสานเล่าขาน ตำนานเมืองเก่า “ถิ่นข้าวดี วิถีริมน้ำ งดงามวัฒนธรรม” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 14 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร และริมคลองตุยง หมู่ที่ 2 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และร่วมรับผิดชอบดูแล ทำนุบำรุงรักษาให้เป็นมรดกไทยประจำถิ่นตลอดไป พร้อมทั้งเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้กับประชาชนในอำเภอหนองจิก

นอกจากนี้ภายในงานที่จัดขึ้น 10 วัน 10 คืนนั้น ยังได้กิจกรรมอีกหลากหลาย อทิ การจัดนิทรรศการของดีวัดพระธรรม 12 ตำบล การแสดงผลิตภัณฑ์เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ การแข่งขันกีฬา สาธิตและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงเปิดตลาดน้ำท่าเสด็จและถนน Street Art ประกวดแข่งขันนักร้องลูกทุ่งประกวดแข่งขันอนาชีด และการจับสลากของขวัญของรางวัลบนเวทีตลอดงาน

 นาย เอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จะจัดยิ่งใหญ่ มีความพิเศษ ครบด้าน  เป็นการเล่าขานที่มาของเมืองหนองจิกอันยาวนาน ที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพชน ตอกย้ำความสำคัญความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมยาวนาน ตลอด 210 ปี ที่ผ่านมาที่จะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนและสร้างความสามัคคีปรองดอง ช่วยกันอนุรักษ์ ให้ลูกหลานและเข้าใจถึงความสำคัญเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของปัตตานี  ที่มาเช่นเป็นเมืองท่าเรือในอดีต คลองตุยง วิถีชีวิตริมน้ำ นำของดีทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งเรื่อง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเกษตรอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เช่น ตลาดปศุสัตว์ ให้นำไปสู่การพัฒนาของอาชีพที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้ ให้กับประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้อง กับนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป

พลเอกหาญพล เพชรม่วง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรม 43 กล่าวว่า ในด้านความมั่นคง จะมีการเตรียมงานดูแลก่อนเวลา งาน ไปจนถึงหลังงาน ซึ่งได้ปกติจะเป็นการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงมีการจัดระเบียบและวางกำลังคน เตรียมพร้อมไว้แล้ว ส่วนในงานนิทรรศการร่วมเพิ่มเติม  คือ พิเศษ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ งานประวัติความเป็นมาของค่ายอิงคยุทธบริหาร ที่มีความสำคัญค่ายแรกของปัตตานี ความเป็นมาในประวัติศาสตร์ มีความสำคัญในการทำนุบำรุง การป้องกันเมืองในสมัยสงครามญี่ปุ่นบุกปัตตานี การปกป้องชาติ บ้านเมืองในอดีต จนถึงปัจจุบัน มาให้ความรู้ให้กับลูกหลานอีกด้วย  ส่วนด้านความมั่นคงและความปลอดภัย เตรียมการไว้ทุกด้าน ป้องกันภัยขั้นสูงสุดจึงขอให้ประชาชน ทุกๆภาคส่วนที่จะมา ท่องเที่ยวงานนี้  มั่นใจ ตลอดระยะเวลาจัดงาน

ข่าว/สุกรี มะดากะกุล ภาพ/ทีมข่าว@ชายแดนใต้