ปัตตานีมอบเงินเยียวยา18 รายผู้ได้รับผลกระทบฯ เหตุความไม่สงบ

0
490

ปัตตานีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯประจำเดือนเมษายน 2561 รวม18 ราย

นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาพร้อมพบปะพูดคุยให้ขวัญและกำลังใจผู้ได้รับผลกระทบฯ จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ประจำเดือนเมษายน 2561 ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบฯ จากเหตุการณ์ จำนวน 4 เหตุการณ์ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 7 ราย เป็นเงิน 2,540,000 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)และกรณีเงินทดแทนประกันชีวิต ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเสียชีวิตจำนวน 11 ราย เป็นเงิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมทั้งหมด 18 รายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8,040,000 (แปดล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยทั้ง 4 เหตุการณ์ประกอบด้วย (1.) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 22.50 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืน ขนาด 5.56 ม.ม. ยิงนายอายุ เจะมะ เหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 84/2 หมู่ที่ 3 ตำบลพ่อมิง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เสียชีวิต มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์ให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(2.) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 08.30 น. คนร้ายไม่ทราบจำนวนนำวัตถุระเบิดแสวงเครื่องมาฝังไว้เพื่อดักรอเจ้าหน้าที่ และจุดชนวนระเบิด ทำให้เจ้าหน้าทีทหารพรานได้รับบาดเจ็บหลายนาย เหตุเกิดบริเวณ ถนนสายชนบท บ้านสายหมอ ม.6 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นมอบเงินช่วยเหลือ 1.อส.ทพ.สุชาติ กองสุข (เพิ่มเติม) เป็นเงินจำนวน 20,000.-บาท 2. อส.ทพ.เชิงชาย มีชนะ (เพิ่มเติม) เป็นเงินจำนวน 490,000.-บาท 3.ส.ท.สุรเดช อีดเหล็ก เป็นเงินจำนวน 40,000.-บาท

(3.) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 15.30 น. เกิดเหตุฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาได้มี ตนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่รัฐ เหตุเกิดบริเวณริมถนนสาย 42 (ฝั่งนราธิวาส – ปัตตานี) หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือ นายยุทธศักดิ์ ทองเอียด (เพิ่มเติม) เป็นเงินจำนวน 490,000.-บาท

(4.) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลาประมาณ 01.30 น. คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธสงคราม ยิงใส่รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้าซีวิค และทำให้รถที่สวนทางมาประสบเหตุด้วย ทำให้มีผู้รายรับบาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณถนนบ้านคลองช้าง – ควนลาแม บ้านควนลาแม ม. 3 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นมอบเงินช่วยเหลือ 1. นายอับดุลการี มือซา เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท 2. นายสาบูดิง นิเฮง เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

และนอกจากนี้ยังได้มอบ เงินทดแทนประกันชีวิต ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี ซึ่งกรณีเสียชีวิต 11 ราย ดังนี้

(1.) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 18.35 น. คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบประเภท ชนิด และขนาดยิงถูก อส.ต.มะรบอิน มะเกะ เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณทางหมู่บ้านคลองโต๊ะเนาะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(2) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 17.00 น. คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบประเภท ชนิด และขนาดยิงใส่ นายอับดุลเลาะ เซะ เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(3) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 12.50 น. ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปูกระเบื้องหน้าบ้านเป็นเหตุให้นายตอสา เบญยูนุส เสียชวิต เกิดเหตุบริเวณ บ้านเลขที่ 18/1 ม. 1 ต.กรเสาะ อ. มายอ จ. ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(4) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 07.15 น. คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบประเภท ชนิด และขนาดยิงใส่ นายมะนอ มาหะมะ เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณร้านน้ำชา หมู่ 1 ต.ตะบิ้ง อ. สายบุรี จ. ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(5) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 08.10 น. คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบประเภท ชนิด และขนาดยิงใส่ นายณรงค์ และเซ็ง เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณที่ หมู่ 1 ต.ตะบิ้ง อ. สายบุรี จ. ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(6) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 15.40 น. ได้คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาดยิงใส่ ดาบตำรวจพิทักษ์ รัตนหิรัญ เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณบนถนนชุมชนบางตาหยาด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(7) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 15.35 น. ได้มีคนร้าย 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาดยิงใส่ นายภัทรชัย เสาวคนธ์ เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่ 17/3 หมู่ที่ 2 ต. ทุ่งคล้า อ. สายบุรี จ. ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(8) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 08.45 น. ได้มีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิด เป็นเหตุให้ นายมุคลิศ ลาเต๊ะ เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณศาลาริมถนนสายดินเสมอบ้านกอตู หมู่ 1 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(9) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 12.50 น. ได้มีคนร้ายจำนวน 4 คน ใชจักยานยนต์จำนวน 2 คัน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ดาบตำรวจอิสรานันท์ แวเด็ง เสียชีวิต เหตุเกิดภายในมัสยิดบิลยา หมู่ที่ 4 ต.ตะโละไกรทอง อ. ไม้แก่น จ.ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(10) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 08.45 น. ได้มีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิด เป็นเหตุให้ นายขวัญชัย ยอดเอียด เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณศาลาริมถนนสายดินเสมอบ้านกอตู หมู่ 1 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 3 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

(11) จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 17.20 น. ได้มีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบและใช้อาวุธปืนยิงนายภานุพงศ์ ชูมณี เสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณถนนรามโกมุท หมู่ที่ 3 ต. บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 2 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.-บาท

ภาพ/ข่าว    ทีมข่าว@ใต้ชายแดนใต้