อ.เจาะไอร้อง พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาล “เจาะไอร้องเซฟตี้โซน” ยันหากสงบจริง ประชาชนได้ประโยชน์มหาศาล วอนรัฐให้ทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

0
1004

  เจาะไอร้อง พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาล “เจาะไอร้องเซฟตี้โซน” ยันหากสงบจริง ประชาชนได้ประโยชน์มหาศาล วอนรัฐให้ทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่งั้นจะเป็นการท้าทายอำนาจรัฐซ้ำ

ว่าทีร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ถ้าเซฟตี้โซนเกิดขึ้นที่ อ.เจาะไอร้อง ก็จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรง ก็คือ ความสงบสันติสุขขึ้นในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง ซึ่งเป็นอำเภอแรกของ จังหวัดนราธิวาส และทุกฝ่ายร่วมมือกันช่วยกันในการรักษาพื้นที่นี้ปลอดจากสถานการณ์ต่างๆประชาชนเองก็จะมีความสงบสุข และเมื่อความสงบสุขเกิดขึ้นมาการพัฒนาในด้านอื่นๆก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค ก็จะมีการพัฒนาขึ้น เช่น อ.เจาะไอร้อง ในอดีตมีความเจริญด้านเศรษฐกิจ ถึงขั้นมีโรงภาพยนตร์ แต่ปัจจุบัน แม้แต่เซเว่นอีเลเว่น ก็ยังไม่มี เนื่องจากปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยทำให้หน่วยงาน นักธุรกิจต่างๆเกิดความไม่มั่นใจไม่กล้ามาลงทุน ซึ่งถ้าความสงบสุขมันเกิดขึ้นในพื้นที่แล้ว มันจะเกิดธุรกิจ การสร้างงาน ประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการจ้างงาน เพราะว่าคนเจาะไอร้องเป็นคนรักถิ่นฐาน การที่จะไปทำงานที่อื่นนั้นเขาไม่นิยม และชอบทำงานอยู่ภายในพื้นที่ และถ้ามีการสร้างงานแล้วคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีถ้าสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เจาะไอร้องเกิดขึ้นมา

“ถ้าโครงการเซฟตี้โซนเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เจาะไอร้องแล้วจะสงบจริงหรือไม่นั้น ในเมื่อเป็นนโยบายของรัฐบาลทุกคนดีใจ และถ้าเกิดความสงบอย่างแท้จริงทุกคนก็ดีใจและเชื่อว่าคนทุกจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนทำให้เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็ต้องมีความคิดที่แตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา เพียงแต่รออยู่ว่า ฝั่งที่ผู้เห็นต่างจะออกมาพูดคุยปรึกษาหารือดำเนินการให้ความช่วยเหลือกันให้เกิดความสงบสุขกันต่อไป และมีอะไรที่จะให้ทางราชการหรือทางอำเภอช่วยเหลือและถ้าให้ผู้เห็นต่างออกมาพูดคุยกันร่วมสร้างสันติสุขได้ถือเป็นการนำร่องได้ก็จะเป็นการดี ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่คนอยู่ร่วมกันแล้วไม่มีใครจะเห็นด้วยกันไปทั้งหมด แต่อยู่ที่การพูดจาประนีประนอมให้อยู่ด้วยกันได้ เพราะเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และเจาะไอร้องเซฟตี้โซนก็เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกภาคส่วนพร้อมที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส้รางความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดทุกอำเภอและพร้อมที่จะเป็นอำเภอนำร่องแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาส”

ด้านนายไชสูเด็น ตาเยะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 92/2 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กล่าวว่า การที่รัฐบาลได้เลือก อ.เจาะไอร้องเป็นพื้นที่เซฟตี้โซน แห่งแรกของจังหวัดนราธิวาสนั้น ตนเห็นด้วยถ้าหากรัฐบาลทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะถ้าพื้นที่เกิดความสงบสุขแล้วประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์มหาศาล สามารถทำมาหากินได้อย่างปกติสุขและยังจะมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยตรง ตุขอให้รัฐบาลทำให้จริงและต่อเนื่องตลอดไปไม่ขาดตอน เพราะหากรัฐบาลทำขาดตอนแล้ว ผลร้ายก็จะตามมาและจะยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพื้นที่อย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ และประชาชนตาดำๆก็ต้องมารับกรรมนั้นซ้ำอีก เช่น หากพื้นที่เกิดความสงบสุขแล้วรัฐบาลมีการถอนกำลังทหารออกนอกพื้นที่ไปแล้วใครจะมาดูแลความสงบสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ ลำพังประชาชนคงไม่มีสามารถดูแลตัวเองได้หากขาดกำลังเจ้าหน้าที่หลัก อีกทั้งจะหวังกำลังภาคประชาชน ชรบ.ก็คงหวังอะไรมากนักไม่ได้ แต่หากมีการถอนกำลังทหารออกไป อยากให้รัฐบาลบรรจุกำลัง ชรบ.เทียบเท่ากับกำลังทหารพรานให้สานงานต่อดูแลด้านความมั่นคงเพื่อทดแทนกำลังที่ขาดไปในอนาคต โดยบรรจุเป็นอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมเพื่อทำงานทดแทนกำลังที่ขาดหายไปมาทดแทนจะสร้างกำลังใจให้กับ ชรบ.ได้ในระดับหนึ่ง

“ส่วนหนึ่งที่ประชาชนยังกังวนใจหากรัฐบาลสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงให้กับพื้นที่เจาะไอร้องได้จริงแล้ว หากขาดความต่อเนื่อง เกรงผู้เห็นต่างที่ไม่เห็นด้วย อาจจะย้อนกลับมาสร้างสถานการณ์ความไม่สงบได้อีก ซึ่งแทนที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีกว่าที่เป็นอยู่แล้ว อาจจะทำให้ประชาชนลำบากมากกว่าเดิมอีก”

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ นราธิวาส