“กล้าณรงค์” ปัดคลิปเสียงล้ม กสทช. ยืนยันไม่ใช่คลิปเสียงที่พูดในที่ประชุมวิป เพราะตนก็เป็นวิปอยู่ด้วย (ชมคลิป)

0
220

“กล้าณรงค์” ปัดคลิปเสียงล้ม กสทช.ยืนยันไม่ใช่คลิปเสียงที่พูดในที่ประชุมวิป เพราะตนก็เป็นวิปอยู่ด้วย

นายกล้าณรงค์  จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ สนช.เดินทางลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งทางด้าน ปปช.และ กกต. เพื่อนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากการนำเสนอของทุกภาคส่วนทั้งนโยบาย โครงการ และการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องทางการเมืองกลับไปพิจารณาแก้ไขร่วมกับรัฐบาล

นายกล้าณรงค์  จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุว่า คณะทำงานที่ลงมาครั้งนี้มีภารกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเมือง องค์กรที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. กฎหมายเกี่ยวกับที่มาของ สว. แม้กระทั้งกฎหมาย ปปช.ก็มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่มาก และยังมีกฎหมายอีกฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา คือ กฎหมายขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่ง สนช.ทำงานร่วมกับรัฐบาล สิ่งหนึ่งที่ลงพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากความคิดเห็นของประชาชน อะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เราก็จะกลับไปสะท้อนให้กับรัฐบาล

ส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับคลิปเสียงปริศนากรณีล้มกระดาน กสทช. นั้น นายกล้าณรงค์  จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า คลิปดังกล่าวตนยืนยันว่า ไม่ใช่คลิปเสียงที่พูดในที่ประชุมวิป เพราะตนเป็นวิปอยู่ด้วย และยืนยันว่า คนที่พูดไม่ใช่กรรมมาธิการของวิป เพราะเราจำเสียงกันได้ คืออะไรที่ไม่ใช่เสียงของเค้านั้นเราจำได้ แต่ใครเป็นคนพูดเราไม่ยืนยัน เพราะฟังเสียงก็ฟังไม่ออกว่าใครเป็นคนพูดและจะพูดที่ไหนไม่ทราบ แต่ยังยืนยันว่า

1.ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นการประชุมลับพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีการพูดจากันอย่างในคลิป 2.ในวิป สนช.ไม่มีการพูดจากันอย่างในคลิป ส่วนคลิปจะมีการพูดจาที่ไหนไม่ทราบ หลายคนยืนยันกันได้ สนช.247 คนนั้นเรามีความเป็นตัวของตัวเอง และพิจารณาด้วยเหตุและผล และจะเป็นได้ว่าคะแนนที่ออกมา มันไม่ได้เป็นคะแนนเอกฉันท์ จะมีคนไม่เห็นด้วย 25 คน งดออกเสียง 20 คน ฉะนั้นแสดงว่า 45 คนก็ไม่เห็นด้วยกับเสียงที่เข้ามา ฉะนั้นถ้าเป็นการสั่งการมาคะแนนก็คงไม่ออกมาอย่างนี้ แล้วในการทำงานก็ไม่มีการสั่งการทุกคนมีความเป็นอิสระของตัวเอง

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี