สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมกิจกรรม “English For fun” เพื่อกระชับสัมพันธ์การศึกษา 2 ประเทศ

0
609

สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมกิจกรรม English For fun เพื่อกระชับสัมพันธ์การศึกษา 2 ประเทศ

นายโกมุท รุยอ่อน รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วยทีมงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานกิจกรรม English For fun และเข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนกำปงยามู (S.M.K. KAMPONG JAMBU) โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากต่วนฮัจยีอามีนุดดีน เบ็นมูฮัมหมัดนอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลารูชมาตันและซือลามา นายมูฮัมหมัดราวี เบ็นอับดุลเลาะห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะผู้ประสานงาน พร้อมมอบกระเช้าที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณ เนื่องในวันสงกรานต์ของไทยอีกด้วย ณ เมืองไทปิง ประเทศมาเลเซีย

นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรม English For fun ที่โรงเรียนกำปงยามูในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองสำนักงานการศึกษาในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมภาษาอังกฤษของนักเรียน ผู้บริหาร ครูทั้งสองประเทศควบคู่กันไป

โดยเป็นกิจกรรมที่เน้น Active Learming ใช้ทีมงานในการบริหารจัดการซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษา  และจากการหารือมีความก้าวหน้าด้านนโยบายที่จะเปิดโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนครูเพื่อสอนภาษาไทยและภาษามลายูกลาง การนำเสนอผลงานครูในรูปแบบการสอนแบบ Active Learming บูรณาการกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นโดยจะได้หารือกับหน่วยงานต้นสังกัด สพฐ.ในอนาคตอันใกล้นี้

ภาพ / ข่าว  เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 / @ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น