เที่ยวได้ทุกวันทั้งปี บูเกะโต๊ะบีแต หินล้านงาม ควนฟ้า ตาชี

0
373

เที่ยวได้ทุกวันทั้งปี  บูเกะโต๊ะบีแด หินล้านงาม ควนฟ้า ตาชี …..

การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน    ด้วยการนั่งรถจิ๊บ ของชาวบ้าน ราว 3 กิโลเมตร ถึ ตั้งอยู่ ม.5ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา เป็นที่ท่องเทียวแนวผจญภัย สามารถสัมผัสแสงแรกและแสงสุดท้าย ที่ฉายแสงดั่งทองคำ พร้อมสูดกลิ่นไอทะเลหมอก ได้ กลางคืนมีหิ่งห้อย และบางคืนยังได้ชมแสงจันทร์ แสงดาว ไฟวับแวมจากชุมชนเชิงเขา ทั้งบ้านเจาะกลาดี บ้านตาชี อ.ยะหาจ.ยะลา และบ้านหาดทราย อ.สะบ้ายอยจ.สงขลา

บนยอดเขาแห่งนี้มีลานหินกว้างไร้สิ่งบดบังมองเห็นได้ทั้งทิวทัศน์ฝั่ง อ.ยะหา อ.บันนังสตาจ.ยะลา และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งทั้งสองอำเภอเป็นเขตติดต่อกับ อ.ยะหา เพียงแต่อยู่คนละฝั่งกัน  คือสิ่งมหัสจรรย์ ที่นักท่องเทียวหาชมได้ยาก จากที่อื่น

จากนั้น นั่งรถจี๊ปต่ออีก 3  กิโล คล้ายร้อนด้วยน้ำตกแกแดะ และ น้ำตกหาด ทราย บนยอดเขาธารคีรี  อ.สะบ้ายอย จ.สงขลา น้ำเย็นเฉียบและใสแจ๋ว มีหินยาวทอดลงมา นักท่องเทียวสามารถเล่นสไลเดอร์ไหลลงมาข้างล่างได้ ที่สำคัญมีน้ำให้เล่นตลอดทั้งปี

 ในช่วงฤดู ผลไม้ นักท่องเทียวจะได้พบกับ บุฟเฟ่ ผลไม้ นานชนิด จากส่วน ที่หมู่บ้านตาชี อีกด้วย

ทีมข่าว @ชายแดนใต้