ดัง ซีรัต นักร้องเสียงทองผู้เขย่าขวัญบัลลังค์รายอกูนิง(ตอนจบ)

0
1367

ตามความเป็นจริงแล้ว เพราะความละโมบในลาบยศ ตำแหน่ง หาได้หยุดเพียงเท่านั้นไม่ ดังซีรัต. มีแผนการ ใหญ่ที่จะยกฐานะของตนเอง ให้เป็นถึงราชินีของปัตตานีและยะโฮร์ ในอนาคต

นางจึงพยายามหาทางให้ทหารยะโฮร์ผู้ซึ่งสนับสนุนเจ้าชาย ยึดอำนาจในเมืองปัตตานี แล้วเธอก็จะได้กลายเป็นราชินีแห่งเมืองยะโฮร์ในอนาคตอีกด้วย

่วันหนึ่ง เจ้าชาย พูดว่า ฉันจะมอบตำแหน่งป่วน (ท่านหญิง )ให้แก่เธอ เจ้าชายคล้อยตามและให้คำสัญญาเพื่อปลอบใจดังซิรัตหลังจากที่เธอได้ รำพึงรำพันและใช้มารยา จนเธอได้ตามใจเธอต้องการ

เมื่อเธอได้รับแต่งตั้งเป็นท่านหญิงป่วน ซึ่งข้าราชการบริพารของยะโฮร์ทุกคนเรียกว่าป่วน ตามที่ระบุใน ฮิกายัตปัตตานี กล่าวว่าความรักทั้งสองนั้นทำให้ไม่เคยได้ จากกัน หรือห่างกันเลย แม้แต่ไปอาบน้ำในสระน้ำดังสิรัตจะกราบทูลเจ้าชายให้ทรงอุ้มร่างของเธอลงไปในน้ำพร้อมพร้อมกันเสมอ

ทางด้านฝ่าย รายอกูนิง ในฐานะเป็นประมุขของเมืองปัตตานีรับผิดชอบทั้งทางการเมืองและราชวงศานุวงศ์เสด็จไปประทับ ณ.วังหน้า”รังไกรักษี ”  ทุกวันและทุกคืนและพระองค์ไม่ทรงทราบว่าจะตัดสินใจอย่างไร   ทรงวิตกกังวล บ่อยครั้งพระราชชนนีทรงปลอบพระทัยของพระองค์แต่ไม่สามารถจะบันดาลบรรเทาความรู้สึกในเรื่องนี้ได้

ฝ่ายข้าราชการ บริพารรของ ยะโฮร์ ที่ปัตตานีได้เรียกประชุมระหว่างกลุ่มของตนเพื่อจะจัดงานฉลองประจำปีตามประเพณีของเมืองยะโฮร์เพราะทุกๆปีข้าราชการชั้นผู้นำจะนำครอบครัวไปกราบทูลเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์และจะ มีงานฉลอง มีมหรสพต่างๆ จัดงาน มาแสดงกันใหญ่โต

เรื่องนี้ทราบถึงอัครเสนาบดีเมืองปัตตานี(ดาโต๊ะบันดาแฮรอซาโกร์) พิจารณาเห็นว่า ชาวยะโฮร์จะสร้างอำนาจทางการเมืองในปัตตานีและกราบทูลพระนางรายอกูนิงว่าไม่ควรอนุญาต

เมื่อทางการไม่อนุญาตชาวยะโฮร์แสดงความไม่พอใจ. ทางเจ้าชายทรงมีโอกาสปรึกษากับเหล่าข้าราชการบริพารจากยะโฮร์ วาจะทำพิธีประกาศแต่งตั้ง ปวนให้ขึ้นเป็นราชินีของพระองค์แล้วทรงถามว่าควรจะเลือกสถานที่ใดบ้าง บางคนตอบว่าไม่ควรทำเป็นบ้านพักของ เจ้าชายเพราะอยู่ใกล้ชิดพระราชวังมากเกินไปบางคนเสนอว่าควรทำที่บ้านกือดี (บ้านดีในปัจจุบัน) บางคนเสนอว่าควรทำที่บ้านตัมมางัน (ไม่ห่างไกลจาก ต.ปูยุด อ.ยะรังในปัจจุบัน )

ในที่สุดได้ตกลงเลือกบ้านตัมมางัน……

เหตุการณ์นำไปสู่ความหวาดระแวง มากขึ้น. วันหนึ่งเจ้าชายกับดังซีรัต นั่งบนหลังช้างดำเนินไปยังสถานที่กำหนดติดตามด้วยข้าราชการบริพารและทหาร เจ้าชายเชิญข้าราชการปัตตานีไปร่วมด้วยแต่อัครเสนาบดีไม่อนุญาต ท่านได้สั่งทหารให้ไปเพียง 10 คนภายใต้การนำของคริสติยา กลับมหารายอลียา ติดตามไปสังเกตการณ์ด้วย เท่านั้น

พอตกกลางคืนพวกข้าราชการปัตตานีกลับไปยังเมือง ในขณะนั้นกำแพงเมืองปิดหมดแล้วมียามเฝ้าพร้อมกับอาวุธทั้งปืนใหญ่และปืนเล็ก

พวกที่ไปสังเกตการณ์  ที่ตำมางัน นี้ได้กลับไปรายงานขุนนางปัตตานีว่าในวันพรุ่งนี้หรืออีก 2 วันจะทำพิธีประกาศ

ทางด้านฝ่ายพระราชวังเมื่อได้ทราบข่าว จึงได้ประกาศตีกลองพร้อมกันเสียงแตรสนามก้องสะท้าน แสดงถึงสัญลักษณ์การสงคราม จะต้องเกิดสงคราม

ชาวโยโฮร์ วิ่งไปรายงานให้เจ้าชายและทหารยะโฮร์ ทราบ เจ้าชายกับดังซีรัต พร้อมกับข้าราชบริพาร เสด็จหนีไปอยู่ที่หมู่บ้านตันหยงและได้ส่งทหาร ไปดูในตัวเมืองและกลับไปรายงานว่ากำแพงเมืองปิดและรอบเมืองมีทหารยามพร้อมทั้งอาวุธปืนใหญ่และเล็ก

เมื่อเจ้าชายกับดัง ซีรัต เสด็จไปอยู่ที่บ้านปาเซร์ ณ.ที่นี ้มีกำลังกองทหารปัตตานีเข้าไปปราบ โดยมีข้อกล่าวหารุนแรงว่า เป็นขั้นกบฏต่อราชบัลลังก์ และบ่อนทำลายสังคมในเมืองปัตตานี

เกิดการต่อสูกันขึ้นในครั้งนี้ มีพวกยะโฮร์ตายและบาดเจ็บหลายคน

เจ้าชายกับดังซีรัต เสด็จหนีไปถึงยังบูเก็ตตาเบะห์ หมู่บ้านปาลัส อ.มายอปัจจุบัน

ในที่สุด ณ.ที่นั้น เจ้าชายพระองค์ทรงตัดสินประหารชีวิต ดังซีรัต คนรักด้วยน้ำมือพระองค์เองเพราะจะนำไปยะโฮร์ก็ไม่ได้เพราะเสียเปรียบถูกปิดล้อมและจะกลับปัตตานีก็ต้องตาย

หลังจากนั้นแล้ว เมื่อดังซีรัตถูกประหารเสียชีวิต พระองค์สั่งให้ชาวบ้าน ฝังที่เชิงเขาบูเกะตาเบะห์ พระองค์เสด็จกลับไปที่เมืองสายบุรี ติดต่อมหาอำมาตย์สายบุรีให้จัดเรือพร้อมอาหาร และได้ส่งเสด็จกลับไปเมืองยะโฮร์ต่อไป

และรายอกูนิงราชินีเจ้าเมืองปัตตานีเกรงว่า จะเกิดความเข้าใจผิดระหว่างเมืองยะโฮร์กับปัตตานี จึงทรงจัดคณะทูตชุด 1 เพื่อจัดการส่งเสด็จพระราชชนนีกลับไปยัง ยะโฮร์โดยสวัสดิภาพ  ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ยุติลง

และประวัติศาสตร์ของเมืองทั้งสองก็ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญนี้ ในกาลต่อมาประชาชนก็ได้แต่งเพลงรำลึกเหตุการณ์นี้ว่า………….

Zaman zaman Terkukur mati

Mati di bawah terong perat

Zaman zaman  Raja johor Mari

Mari membunuh Dang Sirat

Dari patani ke Tanjung Kandis

Di tiup angin selatan daya

Darimula ianya manis

Rupanya sultan kena pedaya

ดลครา ทิวาสมัย  นกเขาใหญ่มรณา

ณ.ใต้กอพฤกษา มะเขือขืนอนิจจา

ดลคราอนาถโอ้  จอมยะโฮร์ เสด็จยัง

มาปลิดพธู ดัง.  ซีรัตดับลับลงแล้ว

ตานีจากนี้ตรง สู่ตันหยงคาดิส แน่ว

รินๆ ลมแผ่วๆ  อาคเนย์ทิศที่หมาย

เริ่มแรกพัดรวยริน ชวนชมชื่นแก้มกัมจร

โอ้ราชหลงงมงาย นี่แหละหนอเสน่ห์นาง(โดยประพนธ์ เรืองณรงค์)

ดังซีรัตนักร้อง เสียงทอง

เสน่ห์ตราตรึงปอง ชยศใท้

หมายราชินีฉลอง บัวนาบ ยะโฮร์นอ

อนิจจาฝันสลายได้ ดับด้วย ทนงตน

เรื่อง/บทความโดย อจ.เสนีย์ มะดากะกุล

เรียบเรียงใหม สุกรี มะดากะกุล บก.@ชายแดนใต้ 10 เมษา 61(ภาพประกอบจากPinterest  เพื่อให้เหมาะสมกับเรื่อง)