มอ.วิ่งการกุศล อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ เพื่อสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจ”

0
685

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีพันธมิตร 5 วิทยาเขต จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลอันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ HANDS AND HEART Start 2gether  เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

​ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีพันธมิตร จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลอันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ HANDS AND HEART Start 2gether รวม 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตปัตตานี เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อระดมทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจนการฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจในด้านต่างๆ สำหรับวิทยาเขตปัตตานีเริ่มวิ่งจากจังหวัดปัตตานีถึงจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป รวม 5 จุด คือ

​วันที่ 28 เมษายน 2561 จุดที่ 1 จากลานวัฒนธรรม อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร สมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี โทร.082-4310495

​จุดที่ 2 จาก ม.อ.ปัตตานี – ปั๊มน้ำมันบางจาก ต.ดอนยาง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ระยะทาง 16 กิโลเมตร สมัครได้ที่ ปั๊มน้ำมันบางจาก ต.ดอนยาง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หรือ กองกิจการนักศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี โทร.082-4310495 , 093-5592645

​จุดที่ 3 เส้นทางที่ 1 จากโรงเรียนบ้านกรงอิตำ ต.เทพา – อบต.สะกอม ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 7 กิโลเมตร สมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา และศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ ม.อ.ปัตตานี โทร.082-4310495 หรือที่ว่าการอำเภอเทพา จ.สงขลา

​เส้นทางที่ 2 จาก อบต.ปากบาง – ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 7.4 กิโลเมตร สมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอเทพา จ.สงขลา โทร. 090-8833539 , 089-2971021

​จุดที่ 4 จากเทสโก้โลตัส อ.จะนะ – สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ ต.คลองเปี๊ยะ อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 10 กิโลเมตร  สมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี โทร.082-4310495 หรือที่ร้านอาหารมากันนะ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ

​วันที่ 29 เมษายน 2561

​จุดที่ 5 จากวัดเขากลอย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ – ม.อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระยะทาง 10 กิโลเมตร

สมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี โทร.082-4310495 หรือที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

​จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวิ่งระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 โดยสามารถสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจ” กับโครงการวิ่ง HANDS AND HEART Start 2gether อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ ได้ที่ชื่อบัญชี ศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641-3-00038-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-3-02560-3 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 902-6-07902-8 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อจัดทำใบเสร็จและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุธีรา โกมลมาลัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.062-3522544 หรือ Facebook Fanpage : PSU-Pattani-วิ่งด้วยหัวใจ-HandsandHeart-Start-2gether