ยิ่งใหญ่ !! รมช.ศึกษาฯปิดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้อย่างยิ่งใหญ่ ลูกเสือ 5 ประเทศประทับใจ (ชมคลิป)

0
1551

รมช.ศึกษา ปิดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้อย่างยิ่งใหญ่ ลูกเสือ 5 ประเทศประทับใจ

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 6 เมย. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13  “ลูกเสือรวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์สู่อาเซียน” โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้บังคับการค่ายงานชุมนุม งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 13 กล่าวรายงานภาพรวมของการจัดงานชุมนุมตลอด 4 วันที่ผ่านมา

มีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ และลูกเสือในจังหวัดชายแดนใต้และ 5 ประเทศกว่า 3,500 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งก่อนการปิดอย่างเป็นทางการ ได้มีการแสดง แสง สี เสียง เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติไทย วีรบุรุษในชายแดนใต้ รวมไปถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของความเป็นไทย จากนั้นตัวแทนลูกเสือจาก มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เนปาล กาตาร์ และไทย กล่าวถึงความรู้สึกของการร่วมชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนทุกคนต่างมีความภาคภูใจที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้

โดยเฉพาะลูกเสือจากมิตรประเทศ ต่างได้รับความผูกพัน เพื่อนใหม่และได้สัมผัสความจริงใจของคนไทย โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งไม่รู้สึกกลัวตามที่เป็นข่าว จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวปิดงานชุมนุมลูกเสือ ร่วมร้องเพลงชาติไทย ลดธงกิจกรรมลง และร่วมจับมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุมดังกึงก้องก่อนจะมีการจุดพรุหลายสิบลูกอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่นของบรรดาลูกเสือนับพันคน

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวขอบคุณส่วนราชการต่างๆ และชื่นชมคณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจกันในห้วง 4 วันเต็มที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนได้ร่วมกันทำงานสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง ในประวัติศาสตร์กิจการลูกเสือไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นการแสดงความรู้รักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความสนใจในการแสวงหาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันหลากหลายในฐานเรียนรู้ต่างๆ

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิต  อยู่ร่วมกันในค่าย  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของมิตรประเทศ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ของไทย ที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน จึงนับว่า งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้  ได้เพิ่มพูนความรู้และ การสร้างสมประสบการณ์อันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ลูกเสือเป็นกิจกรรมด้านการศึกษา ซึ่งรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุมเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา และได้ให้โอวาท โดยเน้นย้ำเรื่องหน้าที่ของลูกเสือและเนตรนารี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นผมจึงขอให้ลูกเสือและเนตรนารีทุกคนได้ยึดมั่นในหน้าที่ของลูกเสือซึ่งพวกเราทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณไว้นั้น นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้  ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สถานศึกษา ซึ่งจะนำความสุข ความเจริญมาสู่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น