“ว่าวไทยสุดแดนใต้” อบต.เกียร์จัดเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

0
1830

 “ว่าวไทยสุดแดนใต้”  อบต.เกียร์จัดเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สนามฟุตบอล ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส นาย สุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ว่าว ไทยสุดแดนใต้” ปี 3/2561 โดยมี นาย ชัยเดช ปาละวงค์ อำเภอสุคิริน นาย นิเวศร์ ปานดวง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริการส่วนตำบลเกียร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน แขกผู้มีเกียรติ  นักกีฬา และประชาชน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ ร่วมมือกับหลายหน่วยงานในเขต จัดงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในการผลิตและขึ้นว่าวเบอร์อามัส ว่าววงเดือน และว่าวพื้นเมืองชนิดอื่นๆ ให้แพร่หลาย ควบคู่กับการส่งเสริมทุนทางศิลปะ และวัฒนธรรมในชุมชนให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ ความงดงามของวิถีถิ่นเมืองในหมอกสุดแดนใต้ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจชุมชน เกิดรายได้ และการจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งส่งผล ให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจากการเล่นว่าวและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

นาย นิเวศร์ ปานดวง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่จัดงานว่าวไทยสุดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราในเรื่องของการผลิตว่าว แล้วก็การรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษเพื่อส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานในยุคปัจจุบันนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็จะเป็นการละเล่นที่ส่งเสริมในการออกกำลังกายสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนตลอดจนการสร้างความผูกพัน ความรัก ความสามัคคี ที่เอาการละเล่นมาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทุกศาสนาทุกชนชนที่จะมาเล่นและมีมิติความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่สำคัญอีกเรื่องคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการนำกลุ่ม OTOP ต่างๆมาร่วมงานในงานว่าวไทยสุดแดนใต้เพื่อส่งเสริมรายได้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส