ผบ.ทพ.41 ประดับยศนายทหารชั้นประทวน ย้ำ ทหารของพระราชาต้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ร่มเย็น

0
1930

ผบ.ทพ.41 ประดับยศนายทหารชั้นประทวน ย้ำ ทหารของพระราชาต้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ร่มเย็น

พ.อ.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จ.ยะลา  เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับเลื่อนชั้นยศที่สูงขึ้น จำนวน 19 นาย พร้อมทั้งให้โอวาท และมอบเงินขวัญถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ธรรมสถาน บก.ฉก.ทพ.41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

พ.อ.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จ.ยะลา  เปิดเผยว่า ขอให้ทหารหาญทุกนายยึดให้มั่นว่า เราคือทหารของพระราชา  เราจักเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย เราจักรักษาผืนแผ่นดินไทยยิ่งชีพ เราจักคุ้มครองประเทศและพี่น้องประชาชนปลอดภัยและอยู่เย็นเป็นสุข และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ฉะนั้นวันนี้และวันต่อไป ทหารทุกนายต้องอดทน มีระเบียบ วินัย ซื้อสัตย์ในหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และเชื่อว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนาภาคใต้จะมีความสันติสุขในอนาคต

โอ๊ด ทพ.41 ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา