ชาวบ้านยังไม่ต้องการขยายรันเวย์ “สนามบินบ่อทอง” เพราะต้องย้ายหมู่บ้าน กระทบหนัก (ชมคลิป)

0
2974

ชาวบ้านยังไม่ต้องการขยายรันเวย์สนามบินบ่อทอง  เพราะต้องย้ายหมู่บ้าน กระทบหนัก…

สืบเนื่องจากที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้มีการเสนอแผนการขยายสนามบินบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินพาณิชย์ได้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของสามจังหวัดชายแดนใต้ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงเปิดเรื่องการเพิ่มความคล่องตัว ท่องเที่ยว โดยจะขยาย รันเวย์ ออกไปประมาณ 300-400 เมตร ซึ่งได้มีการประเมินงบประมาณว่าทางรัฐต้องชดเชยให้ชาวบ้านและมัสยิดทั้งหมดประมาณ 330 ล้านบาทนั้น

 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี โดย พ.อ.หาญพล เพชรม่วง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 นอ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.กองกำลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ 9 และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ ม.2 ม.3 ต.บ่อทอง มาร่วมแสดงความคิดเห็น กว่า 500 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆสนามบิน พร้อมกับสถานที่สำคัญคือ มัสยิด 1 หลัง โรงเรียนอีก 2 โรง และสุสาน (กุโบร์ )  1 แห่ง

นอ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.กองกำลัง ทอ.ฉก.9 เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านและทำความเข้าใจอีกครั้งและมารับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านซึ่งเราได้ชี้แจงและให้ข้อมูลทั้งหมด หากจะมีการสร้างต่อเติมรันเวย์สนามบินบ่อทองให้ได้ระยะมาตรฐานเพื่อรองรับ เครื่องบินพาณิชย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ปรากฏว่า ชาวบ้านยังไม่ยินยอม เนื่องจากเกิดผลกระทบ โดยครั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอต่อรัฐบาล

ซึ่งยังต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน ซึ่งหากเกิดสนามบินที่นี่ถือว่ามีความจำเป็นสำหรับคนในพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ เพราะถือเป็นการยกระดับและอำนวยในด้านการเดินทางติดต่อทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นและเป็นหนทางในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ส่วนในด้านความปลอดภัยไม่มีความกังวลและคาดว่าไม่เกิดผลกระทบ ยังไงก็ตามทั้งหมดยังต้องดูความต้องการและฟังเสียงของประชาชนเป็นหลัก

นายซาการียา ยูนุ ผู้นำศาสนา ในหมู่บ้าน กล่าวว่า อันนี้เป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้กับชาวบ้านเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงเดิมคือยังไม่ต้องการสนามบิน หากเป็นการต่อเติมที่ต้องเกิดผลกระทบกับในหมู่บ้านและต้องย้ายหมู่บ้านไปทั้งหมด  แม้รัฐจะชดเชยก็ตาม สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการ แต่ทั้งหมดเข้าใจยอมรับว่ามีความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ แต่หากจะมีการก่อสร้างที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ในแผน 1-2-3 การขยายรันเวย์มาในพื้นที่ของชาวบ้านแบบนี้ ประชาชนในพื้นที่นี้จึงไม่ต้องการ  หากจะมีการก่อสร้างใหม่ในที่ว่าง ๆ ที่ยังเหลืออยู่ ชาวบ้านก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใด ขณะนี้ชาวบ้านรู้สึกกังวลและวิตกหากจะมีการก่อสร้างจริง

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี