นราธิวาส จัดโครงการศัลยกรรมแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการ เสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้ดีขึ้น และสนับสนุนด้านวิชาการให้โรงพยาบาลภูมิภาค

0
136

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น ประจำปี 2561 ที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด แก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค

ลนายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ชั้น 4 ตึกเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายแพทย์ วิชัย วิเชียรวัฒนชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางยินดี  พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการฯ

นายสุพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นความพิการของใบหน้าที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ และรูปลักษณ์ของเด็กตั้งแต่กำเนิด ขณะที่ความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ๆ อาทิ แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ ก็เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตและการเข้าสังคม จึงนับเป็นโอกาสดีและขอขอบคุณ นายแพทย์ พิชิต  ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และทีมคณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้เสียสละเวลา ร่วมแรงร่วมใจ จัดโครงการฯ ให้แก่พี่น้องชาวนราธิวาส  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด แก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม สนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ที่สำคัญเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ด้านนายแพทย์ สาธิต  ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โรคปากแหว่ง เพดานโห่ เป็นความพิการบนใบหน้าที่พบมากที่สุดแต่กำเนิด โดยมีอัตราการเกิดความพิการปากแหว่ง ประมาณ 1 ต่อ 650 คน และความพิการเพดานโหว่ ประมาณ 1 ต่อ 2,500 คน นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่มีความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ๆ ทางสำนักสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาผู้ป่วย โดยทีมแพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลอาสาสมัครจากที่ต่าง ๆ รวมถึงหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์ปิดิกส์ ภาควิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน สถานที่ปฏิบัติงานใช้โรงพยาบาลประจำจังหวัด จำนวน 6 จังหวัด ซึ่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการผ่าตัดในปี 2555 จำนวน 42 ราย  ขณะปี 2558 มีผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 70 ราย ซึ่งผลการผ่าตัดอยู่ในเกณฑ์ดี และในปีนี้ (2561) จะตรวจคัดกรองและผ่าตัดให้ผู้ป่วยที่มีความสนใจและประสงค์ที่จะรักษาจาก 13 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 55 ราย ซึ่งเริ่ม คือ (26 มี.ค.61) จะตรวจคัดกรองผู้ป่วย และเริ่มผ่าตัด ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 พร้อมติดตามการรักษาในวันที่ 18 เมษายน 2561

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ นราธิวาส

 

แสดงความคิดเห็น