“ไกรศร” รองเลขาฯ ศอ.บต.ไอเดียบรรเจิดดึงจุดเด่น” กรือเซะ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดันธุรกิจ ” Halal Tourism” ของชายแดนภาคใต้

0
622

“ไกรศร” รองเลขาฯ ศอ.บต. ไอเดียบรรเจิด ดึงจุดเด่น” กรือเซะ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดันธุรกิจ  ” Halal Tourism” ของชายแดนภาคใต้

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี   โดยมีนายธีรวิทย์  เฑียรฆโรจน์   ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.  พร้อมด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองปัตตานี ผู้บริหารท้องที่ และท้องถิ่น นายกสมาคมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ทหารชุดเฉพาะกิจปัตตานี คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ยะลา  และนราธิวาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินโครงการ   Halal Tourism  ที่จะมีการจัดขึ้น โดยหวังให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมทั้งยกพื้นที่ “กรือเซะ”  เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรม Halal Tourism  หวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่และเป็นชุมชนตัวอย่างในการสร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ เปิดเผยว่า   โครงการ Halal Tourism  มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมธุรกิจและการผลิตฮาลาลให้ครบ วงจรและสมบูรณ์แบบ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนฮาลาลมาระยะหนึ่ง  เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมระบบธุรกิจ รวมถึงโรงงานมาตรฐานต้นแบบ  ทั้งนี้ฮาลาลสามารถสร้างมิติการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ฉะนั้นการวางแผนการท่องเที่ยวจึงต้องใช้การพัฒนาทั้ง 4 รูปแบบ คือ 1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   2.การพัฒนาสาธารณูปโภค  3.การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  และ 4.การพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการ

ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนในส่วนของการบริหารจัดการเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยใช้จุดเด่นศักยภาพด้านฮาลาลบวกกับเป็นสถานที่ที่รู้จักเป็นอย่างดี คือ พื้นที่กรือเซะ  โดยได้มีการประชุมองค์กรชุมชนทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวตันหยงลุโละ เพื่อฟื้นการท่องเที่ยวบริเวณกรือเซะให้เป็นฮาลาลโซน   ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นำธุรกิจและผลผลิตที่เกี่ยวกับฮาลาลมาจำหน่าย  มีเป้าหมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด และต่างประเทศให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและมาสัมผัสบรรยากาศของฮาลาล  รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ในเชิงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดคุณค่า มีความประทับใจ และเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เปิดเผยเพิ่มเติมภายหลังการประชุมว่า  จากการประชุมและทำความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่และคณะกรรมการอิสลามได้รับผลตอบรับที่ดีมาก  ทั้งนี้มีทีมงานที่มีคุณภาพทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์    ด้านการปรับปรุงสถาปัตยกรรมต่างๆ มาร่วมกันในการสรรค์สร้างงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยกำหนดทิศทาง 3 ขั้นตอน คือ 1. เปิดพื้นที่กรือเซะ     ช่วงเดือนรอมฎอนในการจัดกิจกรรมละศีลอดร่วมกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักกรือเซะในมิติประโยชน์ในการรวมกลุ่มและคุณค่าในด้านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 2. เปิดสถานที่ท่องเที่ยว  Halal Street  โดยการรวบรวมแหล่งอาหารฮาลาล การสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และ 3. การเชื่อมโยงภาพรวมการท่องเที่ยวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเริ่มต้นการจัดกิจกรรมที่ปัตตานี สู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังจังหวัดนราธิวาส  และจังหวัดยะลา สร้างการท่องเที่ยวที่ครบวงจรต่อไป

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี