จนท.สนธิกำลังบุกทลาย ขบวนการตัดไม้ในเขตป่าไม้ถาวร 5 จุด ยึดของกลางจำนวนมาก (ชมคลิป)

0
512

จนท.สนธิกำลังบุกทลาย ขบวนการตัดไม้ในเขตป่าไม้ถาวร 5 จุด ยึดของกลางจำนวนมาก

สืบเนื่องจาก  แม่ทัพภาคที่ 4 ได้อนุมัติให้เฮลิปคอปเตอร์ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย บินตรวจสอบค้นหาพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย และลักลอบแปรรูปไม้ และในการบินตรวจครั้งนี้พบหลายจุดบนภูเขาสูง จึงมอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49  ได้สนธิกำลัง เข้าพิสูจน์ทราบ ปราบปราม จับกุมผู้ที่ลักลอบตัดไม้โดยเร่งด่วน โดยพบว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าไปลักลอบตัดไม้และลักลอบแปรรูปไม้จำนวนมาก ในเขตป่าไม้ถาวร และมีการขนย้ายทั้งกลางวันและกลางคืนลงจากป่าไม้สมบูรณ์บนภูเขาสูง ผ่านหมู่บ้านดาฮง ม.4 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส แล้วขึ้นรถบรรทุกรถออกนอกพื้นที่ไปส่งให้นายทุน เจ้าหน้าที่จึงร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติการเข้าพิสูจน์ทราบทันที   โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบร่องรอยการชักลากไม้ลงมาจากภูเขาสูงตามที่ได้รับแจ้ง จึงเดินเท้าตามรอยไปกลางป่าเป็นรอยชักลากไปในพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ ประมาณ 2 ชม.ตรวจพบจุดลักลอบตัดไม้  จำนวน 5 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ที่กลุ่มบ้านคอลอยง ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถูกทำลายมาแล้ว ประมาณ 1-2 ปี พบร่องรอยต้นไม้มีค่าขนาดกลางและขนาดเล็ก ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้ขนาดเล็ก ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า สร้างที่พักชั่วคราว จำนวน 2 หลัง โดยมีการปลูกต้นทุเรียนขนาดเล็กบางส่วน คณะเจ้าหน้าที่ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถาวร ถูกทำลาย จำนวน 20 ไร่

จุดที่ 2 ที่กลุ่มบ้านคอลอยง ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่น 1 ต้น แล้วลักลอบแปรรูปไม้ ไม้แปรรูปจำนวนมาก ถูกขนย้าย ชักลากลงจากภูเขาไปแล้ว คงเหลือไม้บางส่วน คือ ไม้ท่อน ขนาด 190 ซม.ยาว 300 ซม.จำนวน 1 ท่อน .ไม้ซีก ขนาดหนา 55 ซม.กว้าง 80 ซม.จำนวน 1 ท่อน ไม้เหลี่ยม ขนาด 20 ซม.กว้าง 30 ซม.ยาว 400 ซม.จำนวน 1 ชิ้น ไม้แปรรูป ขนาดความหนา 2 ซม.กว้าง 15 ซม.ยาว 400 ซม. จำนวน  12 แผ่น

จุดที่ 3 ที่กลุ่มบ้านคอลอยง ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่น 1 ต้น แล้วลักลอบแปรรูปไม้ ไม้แปรรูปจำนวนมาก ถูกขนย้าย ชักลากลงจากภูเขาไปแล้ว คงเหลือไม้บางส่วน และตรวจยึดอุปกรณ์แปรรูปไม้ ดังนี้ ไม้ท่อนขนาดใหญ่ ขนาดโต 400 ซม. ยาว 1,300 ซม. จำนวน 1 ท่อน บาร์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  จำนวน 1 อัน รอกโซ่ ใช้สำหรับดึงไม้ จำนวน 1 ตัว

จุดที่ 4 ที่กลุ่มบ้านคอลอยง ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่น 1 ต้น แล้วลักลอบแปรรูปไม้ ไม้แปรรูปจำนวนมาก ถูกขนย้าย ชักลากลงจากภูเขาไปแล้ว คงเหลือไม้บางส่วน ดังนี้ ไม้เหลี่ยม ขนาด 55 ซม.กว้าง 50 ซม.ยาว 190 ซม.จำนวน ชิ้น ไม้แปรรูป ขนาดความหนา 5 ซม.กว้าง 10 ซม.ยาว 200 ซม.จำนวน 10 ชิ้น ไม้แปรรูป ขนาดความหนา 10 ซม.กว้าง 10 ซม.ยาว 120 ซม.จำนวน 6 ชิ้น

จุดที่ 5 ที่ เหนือฝายกั้นน้ำบ้านดาฮง ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่นจำนวนมากและพบร่องรอยลักลอบแปรรูปไม้จำนวนหลายจุดตลอดแนวชักลากไม้ในป่า ทุกจุดลักลอบแปรรูปไม้จำนวนมาก ไม้แปรรูปถูกขนย้ายชักลากลงจากภูเขาไปแล้ว คงเหลือไม้บางส่วน ดังนี้ ไม้ท่อน ขนาดโต 350 ซม.ยาว 800 ซม.จำนวน 3 ท่อน ไม้ท่อน ขนาดโต 380 ซม.ยาว 1,200 ซม.จำนวน 1 ท่อน ไม้ท่อน ขนาดโต 390 ซม.ยาว 1,300 ซม.จำนวน 1 ท่อน/ต้น ไม้ท่อน ขนาดโต 350 ซม.ยาว 1,200 ซม.จำนวน 1 ท่อน รวมตรวจพบไม้ตะเคียนชันตาแมว ขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นจำนวนมาก ตรวจยึดไม้และของกลาง ไม้ซุ่งท่อนขนาดใหญ่ ผ่าเป็นซีก  จำนวน  8 ท่อน ไม้ซีก ขนาดใหญ่  จำนวน   ท่อน ไม้เหลี่ยม ขนาดใหญ่  จำนวน  2 ชิ้น ไม้แปรรูป ขนาดใหญ่  จำนวน 28 แผ่น .บาร์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์   จำนวน 1 อัน รอกโซ่ ใช้สำหรับดึงไม้   จำนวน 1 ตัว

เจ้าหน้าที่ตรวจไม้ดังกล่าว ทุกตอ ทุกท่อน ทุกชิ้น ทุกแผ่น ไม่พบรอยรูปดวงตราของเจ้าพนักงานป่าไม้ตีประทับแต่อย่างใด เชื่อว่าเป็นไม้ที่ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมาย จึงทำการตรวจยึดไว้ ยังอยู่ในที่เกิดเหตุ เตรียมขนย้ายต่อไป โดยผู้กระทำความผิดที่ลักลอบตัดไม้ ลักลอบแปรรูปไม้ รู้ตัวก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึงจึงหลบหนีไปได้ เนื่องจากอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูง เข้า-ออก พื้นที่ทางถนนเส้นทางเดียวต้องผ่านหมู่บ้านดาฮง และในพื้นที่บนภูเขา จุดตัดต้นไม้ แปรรูปไม้ มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้มีการโทรบอกก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง

เหตุเกิดในเขตป่าไม้ถาวร มี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1 (กาหลง) เป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้ ต้นน้ำคลองไอร์ยุง แม่น้ำสายบุรี ท้องที่ กลุ่มบ้านคอลอยง และบริเวณเหนือฝายกั้นน้ำบ้านดาฮง 2  หมู่บ้านดาฮง ม.4 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และเป็นพื้นที่ป่าเตรียมการประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป โดยกล่าหาว่า กลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ แปรรูปไม้ กระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 คณะเจ้าหน้าที่มอบหมายให้ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1 (กาหลง) เฝ้าระวังรักษาไม้ของกลางให้เตรียมการขนย้ายไม้ดังกล่าว และนำเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร @ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น