นักเรียนผู้สูงอายุ รวม 4,760 ปี ตบเท้ารับวุฒิบัตรกันชื่นมื่น เพราะไม่มีใครแก่เกินเรียน

0
386

คำพูดที่ว่า “ไม่แก่เกินเรียน” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นผู้สูงอายุ ตามโครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

นายธวัชชัย กองวัฒนศิลป์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียน ผู้สูงอายุ ทั้งหมด 70 คน รุ่นที่ 2 ที่ศาลาภิรมย์ทัศน์เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา  โดยมีนักเรียน อายุรวมกัน กว่า 4,760 ปี อายุสูงสุดในครั้งนี้ อายุถึง 81 ปี ต่ำสุด 68 ปี ที่มารับวุฒิบัตร คือนาง พิบูลย์ อัมพรวิวัฒน์  อายุ 81 ปี นางวรรณา เดือนเพ็ญ อายุ 68 ปี

นาง พิบูลย์ อัมพรวิวัฒน์  อายุ 81 ปี ผู้จบการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเบตง บอกว่า ดีใจที่ได้มาเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ เพราะที่ผ่านมา อยู่ที่บ้านแล้วเหงา เพราะลูกหลาน ไปทำงานกันหมด การที่ได้มาเรียน ทำให้พบเพื่อนใหม่ ได้ความรู้เพิ่มเติม ทำให้มีเพื่อนได้คุยแก้เหงา ทำให้รู้สึกไม่เครียดกับการอยู่ไปวันๆในวัยที่มีอายุมากขึ้น

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเบตง ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสร้างสุขสร้างสรรค์ให้กับผู้สูงอายุ สามารถที่จะดูแลตนเองได้ รวมถึง สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในสังคมและครอบครัว ลดช่องว่างระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มต่างๆ ให้มีความใกล้ชิด สร้างมิตรภาพ ที่ดีต่อกัน สามารถช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำด้านสุขภาพร่างกายสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจของตนเองและผู้อื่น

สำหรับรูปแบบการเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้มีการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งหมด 20 สัปดาห์ จบการศึกษา  โดยผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างประกอบอาชีพคู่กับการเรียนไปด้วย

เจษฎา สิริโยทัย @ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา