วันอาทิตย์, ธันวาคม 3, 2023
กองพลทหารราบที่ 15 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี66 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มาเยี่ยม มาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานเมื่อเข้าสู่การเป็นทหารกองประจำการ
error: Content is protected !!