วันพุธ, มีนาคม 22, 2023
ปัตตานี-ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เน้นย้ำกำลังพล เข้าตรวจเยี่ยมช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ จ.ปัตตานี
ปัตตานี-รักษาการแทนผู้ว่าฯ เรียก 3 ฝ่าย ตรวจเข้ม รักษาความปลอดภัยงานวันลอยกระทง ในพื้นที่ 12 อำเภอ 44 แห่ง
ปัตตานี- ม.มหิดลเปิดงานวิจัยชาวพุทธชายแดนใต้ พบมีการย้ายถิ่นผลกระทบเหตุสถานการณ์ความไม่สงบฯ
ปัตตานี-เลขาธิการ ศอ.บต. ควง กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมให้กำลังใจเด็กภาวะโภชนาการต่ำ เผย!!!การพัฒนาคน คือกระดุมเม็ดแรกที่ต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างสันติสุขสู่ จชต.
error: Content is protected !!