วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
ปัตตานี-ผอ.กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง ติดตาม โครงการชะลอยางของเกษตรกร ชาวสวนยางปัตตานี "เฮ" รายได้ดีขึ้น หลังเข้าร่วมโครงการฯ
error: Content is protected !!